Kompiuterizuoti buhalterinės apskaitos kursai su „Debetas“ programa

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. 8 672 60349
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Buhalterinės apskaitos kursai su „Debetas“ programa!
Kursų trukmė iki – 30 val.
Kursų kaina grupėje – 500 €. Individualiai – 900 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Buhalterinės apskaitos kursas + „Debetas“ programa:
Buhalterinės apskaitos kursas su programa – 50 val. Kursai individualiai – 1500 €.

Konsultacijos su buhalterinės apskaitos sistema „Debetas“ – 1 val., 50 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus išrašome sertifikatą.
Egzaminas  – 100 €. (Pageidaujantiems).
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Buhalterio/ės – apskaitininko/ės kompetencija su programa „Debetas“.

Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „DEBETAS“
Bazinis apskaitos ir verslo valdymo sistemos “Debetas” paketas tinka visų tipų įmonių apskaitos tvarkymui. Žemės ūkio įmonėms ir ūkininkams skirtas apskaitos sistemos paketas pritaikytas darbui su žemės ūkio įmonių ir ūkininkų apskaitos sąskaitų planais.
Bazinį apskaitos ir verslo valdymo sistemos “Debetas” paketą sudaro septyni pagrindiniai moduliai: materialinės vertybės, darbo užmokestis, ilgalaikis turtas, bankas, kasa, balansas, buhalteriniai žinynai.

Buhalterinių mokymų su programa “Debetas” metu supažindinsime su programos paruošimo darbais, pradinių likučių suvedimu ir pagrindiniais moduliais.

1. Materialinių vertybių modulyje:
Apskaitomas materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, vedamos materialinių vertybių kortelės, formuojamos materialiai atsakingų asmenų ataskaitos.
2. Darbo užmokesčio modulyje:
Priskaitomi atlyginimai, skaičiuojami mokesčiai ir išskaitymai, formuojami algalapiai ir duomenys atlyginimų pervedimui į darbuotojų sąskaitas bankuose,  sodros formos, metinės ir mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos, pažymos darbuotojams, vedamos darbuotojų kortelės.
3. Ilgalaikio turto modulyje:
Apskaitomas ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas bei pardavimas, skaičiuojama amortizacija, vedamos ilgalaikio turto kortelės, formuojami inventorizaciniai aprašai.
4. Banko:
Modulyje formuojami mokėjimo pavedimai, vedami atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimai eksportuojami į bankų sistemas ir iš jų importuojami sąskaitų išrašai.
5. Kasos modulyje:
Vedami kasos pajamų ir išlaidų orderiai, formuojama kasos knyga.
6. Balanso modulyje:
Formuojama atskaitomybės formos, didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais žiniaraščiai, įvedamos  buhalterinės pažymos, formuojamos PVM deklaracijos.
7. Žinynų modulyje:
Tvarkoma sąskaitų planas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kiti žinynai, užbaigiami ataskaitiniai laikotarpiai.

Buhalterinės apskaitos kursai su sistema „Debetas“ programa:
1. Supažindinimas su programa, pasiruošimas darbui, pradinių likučių suvedimu  – 4 val.
2. Materialinių vertybių modulis – 5 val.
3. Darbo užmokesčio modulis  – 6 val.
4. Ilgalaikio turto modelis – 2 val.
5. Banko modulis – 2 val.
6. Kasos modulis – 3 val.
7. Balanso modulis – 5 val.
8. Žinynų modulis – 3 ak.val

Buhalterinės apskaitos kursų 50 val., programa:
1.       Bendrieji apskaitos principai.
2.       Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1.    Turto sąvoka apskaitoje:
2.1.1. Ilgalaikis turtas;
2.1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
2.1.3. Trumpalaikis turtas;
2.1.4. Atsargų apskaita.
2.2.    Nuosavybės esmė apskaitoje:
2.2.1. Savininkų nuosavybė;
2.2.2. Skolintojų nuosavybė.
2.3.    Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
2.3.1. Ūkinis įvykis;
2.3.2. Ūkinė operacija;
2.3.3. Jų įtaka apskaitinei lygybei.
3.       Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1.    Sąskaitų rūšys;
3.2.    Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
3.3.    Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4.    Dvejybinis įrašas apskaitoje.
4.       Apskaitos ciklas
4.1.    Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
4.2.    Ūkinių operacijų registras:
4.2.1. Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
4.3.    Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
4.4.    Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
4.4.1. Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
4.4.2. Ataskaitinis laikotarpis;
4.4.3. Sąskaitų koregavimai.
4.5.    Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
4.6.    Sąskaitos uždarantieji įrašai.
4.7.    Finansinės atskaitomybės rengimas:
4.7.1. Pelno (nuostolių) ataskaita;
4.7.2. Balansas.
5.       Darbo santykiai:
5.1.    Darbo sutartis;
5.2.    Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
5.3.    Darbuotojų apskaita;
5.4.    Darbo užmokesčio apskaita;
5.5.    Atostoginiai ir kompensacijos;
5.6.    Ataskaitos VSDF valdybai.
6.       LR mokesčių sistema.
7.       Ištisinis uždavinys:
7.1.    Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
7.2.    Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
7.3.    Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4.    Analitinių kortelių pildymas;
7.5.    Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
7.6.    Finansinės atskaitomybės rengimas.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: 370 46 380703 Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt