Esamieji Sąmatos kursai, su „SISTELA“ programa 12 val.

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888.
Registracija sms žinute +370 678 68888
(Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai!

Sąmatos kursai su „Sistela“ programa!
Kursų trukmė – 12 val.,
Kursų kaina Klaipėdoje – 450 €.
Mokymo kursai vyksta 2 – 4 kartus per savaitę (grafiką – laiką ir dienas deriname pagal bendrą sutarimą).
Pridedama: Kompiuterinė sąmatų sudarymo su programa „Sistela“ instrukcija. Sąmatų sudarymo atmintinė.
 Sąmatos 12 val. kursų komercinio pasiūlymo peržiūra ir atsisiuntimas internetu.

Skubūs!
Sąmatos kursai savaitgaliais su „Sistela“ programa!
Kursų trukmė – 12 val.,
(Apmokėti už kursus reikia iš anksto pavedimu).
Vyksta : Šeštadienį ir sekmadienį po 6 val. Su kavos pertraukėlėmis.
Pridedama: Kompiuterinė sąmatų sudarymo su programa „Sistela“ instrukcija. Sąmatų sudarymo atmintinė.

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems – 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Samatininko/ės kompetencija.

Informacinis – programinis kompleksas SĄMATA skirtas naudotis statytojams, rangovams, projektuotojams, atliekant statybos darbų sąmatinius apskaičiavimus, ruošiant pasiūlymus konkursų dalyviams, vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus, kontroliuojant lėšų panaudojimą. Eksploatacija užtikrina galimybes: atlikti apskaičiavimus skirtingų laikotarpių kainomis, sukaupti sąmatų informacinį archyvą, panaudoti archyvines sąmatas (ar jų fragmentus) kitų analogų skaičiavimams, atlikti apskaičiavimus bazinėmis skaičiuojamosiomis arba patikslintomis rinkos kainomis, operatyviai (skaičiavimų procese) keisti statybos resursų kainas, ekonominius normatyvus, stebėti jų įtaką statybos kainų pasikeitimui ir priimti sprendimus, ruošti atlktų statybos darbų aktus bei jų priedus (panaudojant sukauptą sąmatą arba visiškai savarankiškai), ruošti dokumentus statybos rangos konkursams. Mokymai skiriasi nuo kitų, analogiškus mokymus siūlančių įmonių, nes yra orientuoti į praktinį mokymą, programa registruota LR kvalifikacijų tobulinimo registre. Mokymus veda patyrę dėstytojai, lektoriai – praktikai. Visos užduotys bus orientuotos į Jūsų praktinę veiklą.

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Identifikavimo kodas: 84601
Programos kodas: 220010804

Informacinis – programinis kompleksas SĄMATA su SISTELA programa mokymo kursų programa:
(gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
1. Sąmatinės pastato kainos sandara;
2. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
3. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius kiekius;
4. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
5. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
6. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;

PRADŽIA:
1. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
2. Sąmatinės pastato kainos sandara;
2.1 Įkainių įvedimas;
2.2 Įkainių koregavimas ir informacijos papildymas;
2.3 Resursų (medžiagų, mechanizmų) įvedimas;
2.4 Įkainių, medžiagų ir mechanizmų išmetimas – atstatymas ;
2.5 Papildomų išlaidų įvedimas (Netiesioginės išlaidos, procentinė dalis) ;
2.6 Dokumentų spausdinimas ;
2.7 Papildomas servisas
3. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
4. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius kiekius;
4.1 Iš pastato darbų kiekių sudaroma sąmatinė dokumentacija;
4.2 Pateikti Lokalinę sąmata;
4.3 Pateikti Darbo užmokesčio žiniaraštį;
4.4 Pateikti Medžiagų poreikio žiniaraštį;
4.5 Pateikti Mechanizmų poreikio žiniaraštį;
5. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
5.1 Pateikiama pastato statybos konkursinė medžiaga, pagal kurią, Jūs turėsite sukurti pastato statybos kainą;
5.2 Pateikti lokalinę siaurą sąmatą;
6. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
6.1 Iš atlikto konkurso sąmatinės kainos skaičiavimo sukurti atliktų darbų aktą;
6.2 Pateikti atliktų darbų akto (forma F2) siaurą bei plačią sąmatas;
Šios programų komplekso dalys tarpusavyje sisijusios,
kadangi visais atvejais yra panaudojama vieninga informacinė bei normatyvinė duomenų bazė.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: 370 46 380703 Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt