Fotografijos technika ir meninės fotografijos pagrindų kursai – Vilnius

REGISTRUOTIS

Planuojamos kursų datos skaityti daugiau . . . 

Mokymosi kursų trukmė grupėse: iki 30 val. Kaina – 500 €.
Mokymosi kursų trukmė individualiai: iki 20 val. Kaina – sutartinė.
Informacija ir registracija telefonu: +370 672 60 349. Atsakingas asmuo – Remigija Krupodra.
Egzaminas – 100€. (pageidaujantiems) rezultatai įrašomi į sertifikatą. Įgyjama fotografo profesinė kompetencija.)
Fotografijos kursų komercinio pasiūlymo Vilniuje, peržiūra ir atsisiuntimas internetu.

Programa įregistruota:
​ LR Švietimo ir Mokslo Ministerijos
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRE
​Programos Kodas: 223000026
.

Kursų programa:
Klausytojai
Visi suinteresuoti ir norintys tobulinti žinias, gebantys mokytis nepriklausomai nuo amžiaus ir išsilavinimo.
Tikslas ir uždaviniai
Programa skirta parengti asmenį fotografo kompetencijai,
gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką ir teikti fotografo paslaugas klientams. Baigęs visą programą, fotografas gebės fotografuoti studijoje bei skirtingose aplinkose įvairius objektus. Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis ir išmokti dirbti su fotoaparatu. Susipažinti su Menine fotografija. Susipažinti su: Fotografijos istorija, kompozicija, praktika, Foto sesija patalpoje, mieste, gamtoje, montažu…
Turinys
Fotografijos istorija
1. Foto technikos vystymasis
Fotoaparatai
1. Skaitmeniniai fotoaparatai
2. Objektyvai ir jų panaudojimas
3. Fotoaparato priežiūra
Šviesa
1. Šviesos šaltiniai ir skirstymas
2. Šviesos valdymas
Medžiagos ir jų skirstymas Fotografijos technikos paskaita
1. Jų veikimo principas
2. Fotografavimo įranga
3. Fotografavimo klaidos
Fotografavimas
1. Išlaikymas
2. Diafragma
3. Ryškumo zona
4. Ekspozicija
5. Objektyvų skirstymas ir pritaikymas
Kompozicija
1. Fotografavimo taškas
2. Linijinė perspektyva
3. Toninė perspektyva
4. Ritmas
5. Rakursai
6. Dinamika
7. Pastovumas
8. Mastelių sugretinimas
9. Objekto pasirinkimas
10. Kadravimas
11. Tapatybė ir niuansai…
Fotografavimas patalpoje
1. Daiktai ir apšvietimas
Fotografijos žanrai
1. Architektūra
2. Miesto peizažas
3. Fejerverkų ir žaibų fotografavimas
4. Paminklų fotografavimas
5. Naktinė fotografija
6. Gamtos peizažai
7. Jūros peizažai
8. Panoraminė fotografija
Žanrinė fotografija Natiurmortas
1. Daiktų, stiklo fotografavimas…
PORTRETAS JO RŪŠYS IR REIKALAVIMAI
1. Paviljoninis portretas
2. Darbinis portretas
3. Reportažinis portretas
4. Dokumentinis portretas
5. Meninis portretas
Reportažas
1. Sporto fotografavimas
2. Judesio išgavimas
Taikomoji fotografija
1. Nuotraukų perkėlimas ant daiktų
2. Specialios paskirties fotoaparatai
Foto Montažas Makro fotografavimas
Trukmė:  Fotografijos tech., ir Meninės fotograf., pagr.: grupėje – iki 30 ak. val. (mokymas nedalomai tarpusavyje susijęs).
Rezultatai: Klausytojai išmoks efektyviai naudoti teikiamas galimybes.
Mokymo metodai: Paskaita – praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas. (Kursų dėstymą – klausytojai konspektuoja užrašuose. Suteikiama apibendrinta susisteminta kursų medžiaga).
Studijų baigimas: Išklausius studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu (nuotraukomis) 5 vnt., laisvai pasirenkant žanrą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos pažymėjimas (baigimo Sertifikatas). 

REGISTRUOTIS

 

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: 370 46 380703 Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt