Sąmatininkų mokymo kursai su „Sąmatos Expert“ programa.

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888.
Registracija sms žinute +370 678 68888
(Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai!

Sąmatos kursai su programa „Sąmatos Expert“!
Kursų trukmė – 12 val.,
Kursų kaina Klaipėdoje – 450 €.
(apmokėti už kursus reikia išanksto pavedimu).
Mokymo kursai vyksta 2 – 4 kartus per savaitę (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Skubūs!
Sąmatos kursai savaitgaliais su programa „Sąmatos Expert“!
Kursų trukmė – 12 val.,
Kursų kaina – 450 €.
(apmokėti už kursus reikia iš anksto pavedimu).
Vyksta : Penktadienį ir šeštadienį po 6 val. Su kavos pertraukėlėmis.

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems – 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Samatininko/ės kompetencija.

Informacinis – programinis kompleksas „Sąmatos Expert“ skirtas naudotis statytojams, rangovams, projektuotojams, atliekant statybos darbų sąmatinius apskaičiavimus, ruošiant pasiūlymus konkursų dalyviams, vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus, kontroliuojant lėšų panaudojimą. Eksploatacija užtikrina galimybes: atlikti apskaičiavimus skirtingų laikotarpių kainomis, sukaupti sąmatų informacinį archyvą, panaudoti archyvines sąmatas (ar jų fragmentus) kitų analogų skaičiavimams, atlikti apskaičiavimus bazinėmis skaičiuojamosiomis arba patikslintomis rinkos kainomis, operatyviai (skaičiavimų procese) keisti statybos resursų kainas, ekonominius normatyvus, stebėti jų įtaką statybos kainų pasikeitimui ir priimti sprendimus, ruošti atliktų statybos darbų aktus bei jų priedus (panaudojant sukauptą sąmatą arba visiškai savarankiškai), ruošti dokumentus statybos rangos konkursams.

Pagrindiniai programos „Sąmatos“ (bet kurios versijos) privalumai:

Patikimas darbas tinkle – visos programos versijos patikimai dirba lokaliame kompiuterių tinkle (kai be pagrindinės programos darbo vietos dar yra keletas ar keliolika papildomų darbo vietų);
Sąmatos redagavimas be programos „Sąmatos …“– išsaugojus sąmatą (aktą, formą Nr. 2, 3, … ) į diskelį ar kitą informacijos saugojimo laikmeną ir perrašius ją į kitą kompiuterį, kuriame nėra sąmatų programos (bet yra Microsoft Excel), ją galima atidaryti programos Excel pagalba, redaguoti naudojantis Excel priemonėmis bei atspausdinti;

Programos lengvumas ir lankstumas – programa turi ne tik daug galimybių, bet yra greitai ir lengvai įsisavinama ir patogi vartoti;

Greitas ir efektyvus aptarnavimas – telefonais + 370 5 2685492, + 370 5 2685493.
Skubaus iškvietimo atveju, atvykimas į bet kurią Lietuvos vietą 24 val. bėgyje.
Internetu – jau dabar galima atsisiųsti įvairius programos “Sąmatos” modulius, normatyvinės bazės papildymus iš mūsų interneto svetainės registruotų vartotojų puslapio.

Darbas su sąmatomis:
Lokalinės sąmatos – darbas su lokalinėmis sąmatomis;
Objektinės sąmatos – objektinių sąmatų sudarymas ir redagavimas;
Kompleksų suvestinės – komplekso suvestinių sudarymas ir redagavimas;
Suminės sąmatos sudarymas – objekto sąmatų apjungimas į vieną:
Išpildomoji lokalinė sąmata – išpildomosios lokalinės sąmatos sudarymas (du variantai: su medžiagomis ir be medžiagų);
Likutinė lokalinė sąmata – likutinės lokalinės sąmatos sudarymas (du variantai: su medžiagomis ir be medžiagų).

Aktų ir formų sudarymas:
Aktavimas– pasirinktos sąmatos pasirinkto mėnesio atliktų darbų akto sudarymas (su sąmatiniais ar likutiniais kiekiais arba be kiekių) bei redagavimas;
Suminio akto sudarymas – pasirinkto mėnesio aktų pasirinktame objekte apjungimas į vieną;
Atlikta darbų objektuose – sankaupiniai žurnalai ir sąskaitos;
Forma Nr. 2 – atliktų darbų priėmimo akto sudarymas (variantai – su medžiagomis ir be medžiagų;)
Forma Nr. 3 – pažymos apie atliktus statybos ir remonto darbus sudarymas (siauras ir platus variantai;)
Forma Nr. 29 – ataskaitos apie statyboje sunaudotas medžiagas, palyginant su gamybinėmis normomis, sudarymas;
Forma Nr. 30 – ataskaitos apie statyboje panaudotą darbo jėgą, palyginant su gamybinėmis normomis, sudarymas;

Darbas su lokalinėmis sąmatomis:
Įkainių įvedimas – įkainių įvedimas (įterpimas) į sąmatą, pasirenkant iš normatyvinės įkainių bazės;
Įkainių paieška visoje bazėje– galimybė vykdyti paiešką pagal įkainio fragmentą visoje bazėje;
Įkainių įvedimas paketiniu režimu – galimybė įkainius įvesti (įterpti) į sąmatą, įrašius tik jų kodus;
Redagavimas – sąmatos redagavimas (įkainių ir jų resursų pavadinimų, normos, vnt. kainos, kiekio redagavimas sąmatoje; įkainį sudarančių parinktų resursų ištrynimas arba įterpimas; sąmatos galūnės (PVM, pelno, soc. draudimo ir kt.) procentų koregavimas;
Resursų įterpimas – darbo jėgos, medžiagų ar mechanizmų įterpimas į įkainį iš statistinių arba programos vartotojo sukurtų lentelių. Taip pat galimybė pasirinktą resursą įvesti kaip atskirą įkainį;
Resursų bazių kaupimas – galimybė kaupti „greito“ įvedimo resursų bazę, paimant resursus iš sąmatos, eksportuojant ir importuojant iš tekstinio ar Excel failo. Resursų lentelių redagavimas, resursų blokų sudarymas ir greitas blokų įvedimas į sąmatą;

Medžiagų grupavimas:
Resursų išranka – sąmatos medžiagų, mechanizmų ar darbo jėgos išrankos sudarymas su galimybe keisti resursų kainas bei pavadinimus;
Žiniaraščiai – sąmatos medžiagų, mechanizmų poreikio ar darbo sąnaudų ir darbo užmokesčio žiniaraščių sudarymas;
Firmos kalkuliacijų bazė – galimybė sukurti programos vartotojo įkainių bazę, įkelti įkainius į šią bazę iš sąmatos, sudarinėti naujus ir redaguoti esamus įkainius, įvesti naujai sukurtus įkainius į sąmatą iš kalkuliacijų bazės;
Koeficientai – galimybė konkrečiam įkainiui arba visai sąmatai pritaikyti darbo jėgos, medžiagų ar mechanizmų normų ir kainų koeficientus, taip pat priskaičiuoti specifinių, sezoninių darbų bei darbų padidinto pavojingumo aplinkoje koeficientus visai sąmatai arba tik kai kuriems įkainiams;
Kopijavimas – galimybė kopijuoti pažymėtą sritį nuo kitos sąmatos, nuo tos pačios sąmatos. Kopijuoti iš pasirinkto katalogo (pvz., iš diskelio, kito kompiuterio, CD). Kopijuoti ne tik įkainius, bet ir resursus. Atlikti paiešką kopijuojamoje sąmatoje. Atlikti paiešką bendrame sąmatų sąraše;
Skyriai – galimybė sąmatą padalinti į skyrius, įvesti poskyrius bei pastabas;
Perskaičiavimas kitu kainų lygiu – sąmatos perskaičiavimas pasirinktu melioratorių, kelininkų, statybininkų ar firmos kainų lygiu (nuo 1994 m.);
Perskaičiavimas kita valiuta – sąmatos perskaičiavimas bet kuria pasaulio valiuta;
Sumos privedimas iki norimos – galimybė privesti galutinę sumą iki norimos, keičiant pasirinktas sritis;
Spausdinimas – aštuoni spausdinimo variantai (siauras; platus; siauras ir pilnas; platus ir pilnas; be medžiagų; be medžiagų su priskaičiavimais; konkursinis, kai resursų sumos yra atskirose eilutėse);
Techninė dalis – galimybė pasižiūrėti ir įterpti į sąmatą techninės dalies aprašymą;
Darbų sudėtis – galimybė pasižiūrėti ir įterpti į sąmatą darbų sudėties aprašymą;
Vertimas – galimybė išversti sąmatą į anglų ar rusų kalbas (pilnai ar tik įkainius);
Microsoft Excel terpės privalumai – patogus sąmatos redagavimas: pakeitus kiekį, normą ar vieneto kainą, iš karto matomas rezultatas, įrašę sąmatą į diskelį ir parsinešę jį namo, Jūs galit dirbt su ja, o vėliau lengvai importuot į programą; galit keisti skaičiaus tikslumą (didinti ar mažinti skaitmenis po kablelio); keisti šriftą, jo spalvą bei dydį; keisti ląstelės fono spalvą; paslėpti parinktus stulpelius ar eilutes, susikurti keletą sąmatos lapelių. Galite sąmatą pasiųsti kolegai elektroniniu paštu be jokių papildomų konvertavimų, tiesiai iš programos;
Grafikas – sąmatos grafiko iškvietimas;
Sąmatos užrakinimas – galimybė uždrausti sąmatos redagavimą, užrakinant ją norimu slaptažodžiu.

Kitos galimybės:
Komplekso ar objekto dubliavimas – komplekso arba objekto kopijų sukūrimas;
Žiniaraščiai – medžiagų, mechanizmų ar darbo jėgos žiniaraščio sudarymas objektui arba kompleksui;
Paketinis resursų redagavimas – medžiagų, mechanizmų ar darbo jėgos išrankos sudarymas kompleksui ar objektui su galimybe keisti resursų kainas;
Firmos kainų lygis – galimybė atnaujinti firmos kainų lentelę pagal pasirinktą kainų lygį, keisti resursų kainas, perskaičiuoti sąmatą firmos kainų lygiu;
Medžiagų importas iš failo – medžiagų sąrašų, pavyzdžiui, iš buhalterinės programos, perkėlimas į programos „Sąmatos“ medžiagų sąrašus;
Medžiagų lentelių redagavimas – galimybė įtraukti programos vartotojo mechanizmus ar medžiagas į pasirinktą lentelę, o vėliau tuo naudotis esant sąmatoje;
Koeficientų lentelių redagavimas – galimybė pakoreguoti specifinių, sezoninių darbų ir darbo padidinto pavojingumo aplinkoje procentus tam tikrai įkainių grupei. Galimybės priskaičiuoti koeficientus pagal bazės koeficientus; trinti koeficientus; priskaičiuoti koeficientus pagal sąmatinius koeficientus; redaguoti koeficientų lenteles;
Spausdinimo derinimas – dokumentų šablonų tvarkymas, šriftų keitimas ir priderinimas prie spausdinimo įrenginio;
Titulinis lapas – titulinio lapo kompleksui sudarymas ir redagavimas;
Komplekso turinys – pasirinkto komplekso turinio (pagal objektų, sąmatų sąrašus) sudarymas ir redagavimas;
Katalogų keitimas – galimybė pasirinkti kitus programos katalogus, prisijungti prie jų;
Rekvizitų keitimas – galimybė įsivesti kelių firmų rekvizitus, laisvai juos redaguoti ir esant reikalui prisijungti norimus.

Su programa „Sąmatos“ (bet kuria versija) Jūs gaunate:
·  Programą „Sąmatos“;
·  Darbų normatyvinę bazę;
·  Išsamų vartotojo vadovą;
·  Darbo su programa apmokymą;
·  Konsultacijas ir pagalbą programos eksploatacijos metu;
·  Vienerių metų programos aptarnavimą. Aptarnavimo metu Jūs gaunate naujausius papildymus (naujus kainų lygius, naujus įkainius, normatyvinės bazės papildymus, resursų gydymą);
·  Programa yra instaliuojama vienoje darbo vietoje arba keliose, sujungtose į tinklą;
·  Didelis patogumas – tai greitas ir efektyvus aptarnavimas Internetu – tapę mūsų klientais, galėsite atsisiųsti normatyvinės bazės papildymus, kainų lygius bei kitų programos vartotojui reikalingų paketų. Mūsų Interneto svetainės adresas: http://www.astera.lt Taip pat aptarnaujame elektroniniu paštu, telefonu, siunčiamais CD diskais bei, esant reikalui, atvykstame į vietą.

Programos „Sąmatos“ (bet kurios versijos) normatyvinę įkainių bazę sudaro:
·  Statybos ir montavimo darbai (N1, N1P, …, N70);
·  Paleidimo-derinimo darbai (D1, D1P, D2, D3);
·  Transportas (T1);
·  Restauravimo darbai (A1 – A31, AR1 – AR10);
·  Kelininkų darbai (K2, K3, K4, …, K72, T71 – T76, P1, P2, P6, P7);
·  Pagrindinės medžiagos (B, C, G, K, S, M, …);
·  Statistinės medžiagos ir mechanizmai (C1);
·  Remonto darbai (R1, R2, R3, …, R70);
·  Sustambinti normatyvai (F1, F5, F6, …, F60);
·  Išskaidyti sustambinti normatyvai (FF1, FF5, FF6, …, FF60);
·  Melioratorių darbai (MN1 – MN8, ML1 – ML10);
·  Jūriniai povandeniniai – statybiniai darbai (H1);
·  Prieplaukų krantinių montavimo, kiti jūriniai darbai (E5, E37 – E40, E42);
·  Automobilių kelių priežiūros darbai (KP1 …, KP12).

„Sąmatos Expert“- sėkmingas sprendimas statybų verslui!
„Sąmatos Expert“ – pats naujausias kūrinys, pasižymintis ypač lengvu, patogiu ir paprastu valdymu, draugiška kompiuterio ir vartotojo sąsaja, didžiuliu funkcionalumu, maloniomis smulkmenomis, palengvinančiomis darbą ir padidinančiomis darbo našumą ir efektyvumą. Šioje programoje realizuoti moderniausi sprendimai, integruoti naujausi moduliai, naudojant šiuolaikiškas programavimo technologijas. Rekomenduojama tiems, kas vertina greitį ir patogumą.
Sąmatos saugomos MS Excel lentelių formate, todėl jas galima nukopijuoti į bet kurį kompiuterį, kuriame yra MS Excel, ir redaguoti bei spausdinti net be sąmatų programos. MS Excel terpė suteikia vartotojui didžiulę laisvę ir nepalyginamą lankstumą, patogumą ir greitį redaguojant sąmatas, paprastą valdymą, lengvą įsisavinimą ir greitą išmokimą. Visa tai padidina darbo našumą ir sutaupo laiko.
Programoje yra galimybė išversti sąmatas į anglų/rusų kalbas, importuoti iš DBF formato ir eksportuoti į DBF, sukurti ir naudoti savo įkainių bei resursų bazes, sąmatas perskaičiuoti bet kuria pasaulio valiuta, nubrėžti statybos darbų kalendorinį grafiką, privesti sumą prie norimos sumos, visą kompleksą atspausdinti vienu mygtuko paspaudimu ir daug daug kitų galimybių!
Išbandykite ir įsitikinkite jau šiandien! (dėl demonstracinės versijos atsisiuntimo skambinkite 8 5 2685492).

Reikalavimai programinei įrangai:
Microsoft Excel 2007, 2010 (32 bit), 2013 (32 bit), 2016 (32 bit), 2019 (32 bit), Office 365 Business (32 bit), Office 365 Business Premium (32 bit)

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: 370 46 380703 Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt