„RIVILE“ programa

FINANSINĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ
​KOMPIUTERIZUOTI BUHALTERINIAI KURSAI SU „RIVILE GAMA“ PROGRAMA +37067868888

PicturePicture


 
 
I. Buhalterinės apskaitos mokymo kursai su „RIVILE GAMA“ programa :
Agnum – mokymo kursu trukmė iki – 25 val., Kursai – 600 .
​(skirta turintiems buhalterines žiniasBesitobulinantiems. Mokytis dirbti su programa). Galimi nuotoliniu būdu.
II. Buhalteriniai kursai 67 ak. val. su „RIVILE GAMA“ programa galima ir nuotoliniu būdu Kursai – 1900 €. (su egzaminu).
(skirta ir neturintiems buhalterinių žinių, pradedantiems ir besitobulinantiems. Kursai vyksta mokantis buhalterinės apskaitos ir kartu dirbant su programa).

>Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<

Mokymasis su kompiuterine programa RIVILE GAMA

RIVILE GAMA PROGRAMA
Informacija ir registracija telefonu: +370 678 68 888; 
Šis kursas savo turiniu orientuotas į praktinį žinių perteikimą, kuris apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos srities studijose. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis, bei ugdyti savarankiško mokymosi profesinius gebėjimus pasitelkiant kompiuterizuotos programos galimybes.​ Buhalterinės apskaitos kursus veda dėstytojai profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį.
Grupėje ne daugiau kaip nuo 6 iki 12 žmonių, tam kad dėstytojas turėtu galimybę skirti pakankamai dėmesio, kiekvienam mokiniui. Kursai vyksta dažniausiai vakarais nuo 18 val., vyksta 2 – 4 kartus per savaitę, sutariama su grupe.

Mokymai taip pat teikiami įmonėms – įmonėse, arba mūsų darbo vietose. Mūsų specialistai apmokys Jūsų įmonės darbuotojus grupėse jums patogiu laiku. Kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus.
Visiems baigusiems mokymo kursus išduodamas sertifikatas.

Kurso programa:
1. Sistemos „RIVILE GAMA“ apžvalga.
 1.1. Programos parametrų nustatyma, kortelių kūrimas ir darbo pabaiga.
 1.2. Sistemos techninis valdymas. Supažindinimas su programos funkcijomis, sistemos paruošimas darbui (įmonės rekvizitai, banko duomenys, darbinio laikotarpio nustatymas).
 1.3. Valiutos kodas ir kursas.
2. Sąskaitų plano struktūra.
  2.1. Naujos sąskaitos ir balansinių likučių įvedimas.
  2.2. Sąskaitų plano koregavimas.
  2.3. Praktinė užduotis:  įvesti pradinius balanso likučius.
3. Analitinė klientų apskaita.
  3.1. Klientų kortelių aprašymas, redagavimas, paieška, informacijos peržiūra ir pašalinimas.
  3.2. Pradinių skolų registravimas.
  3.3. Praktinė užduotis: klientų kortelių sukūrimas, pradinių skolų registravimas.
4. Sandelių ir objektų aprašymo tvarka.
  4.1. Grupės pavadinimo įvedimo, pašalinimo ir koregavimo tvarka.
  4.2. Atsargų apskaita.
  4.3. Naujos prekių kortelės įvedimas.
  4.4. Prekių kortelių koregavimas ir spausdinimas.
  4.5. Prekių pradinių likučių įvedimas.
  4.6. Atsargų vidinio judėjimo apskaita.
  4.7. Praktinė užduotis: atsargų likučių nurašymas
5. Buhalterinių korespondencijų schemos sukūrimas.
  5.1. Schemos pasirinkimas dokumente, redagavimas.
  5.2. Buhalterinių pravedimų koregavimas, peržiūra.
  5.3. Dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą.
6. Prekių pirkimas ir pajamavimas, peržiūra.
  6.1. Prekių pardavimas, paslaugų pardavimas.
  6.2. Prekių pirkimas ir grąžinimas tiekėjui.
  6.3. Praktinė užduotis (pratimai): prekių pirkimas, pajamavimas; prekių pardavimas, paslaugų gavimo pajamavimas.
7. Atsiskaitymo ir kitos operacijos.
  7.1. Pinigų gavimo ir pinigų mokėjimo buhalterinių operacijų (pagal kasos dokumentus ir mokėjimo pavedimus) teisingas įforminimas.
  7.2. Debeto pavedimas.
  7.3. Avansinių apyskaitų tvarkymas ir registravimas apskaitoje.
  7.4. Skolų užskaitymas.
  7.5. Buhalteriniai pravedimai.
  7.6. Sąskaitų (registrų bei dokumentų) peržiūra.
  7.7. Praktinė užduotis (pratimai):  piniginių dokumentų pildymas;  skolų užskaitymas;  avansinių apyskaitų pildymas ir registravimas.
8. Ilgalaikio turto apskaita.
  8.1. Ilgalaikio turto objekto sandėlio kortelės struktūra.
  8.2. Sukaupto nusidėvėjimo įvedimas.
  8.3. Ilgalaikio turto objekto pirkimas.
  8.4. Nusidėvėjimo skaičiavimas.
  8.5. Ataskaitų (aktų) spausdinimas.
  8.6. Praktinė užduotis (pratimai): Ilgalaikio turto pirkimas, nusidėvėjimo skaičiavimas ir ataskaitų peržiūra.
9. Personalo modelio aprašymas.
  9.1. Darbuotojo kortelės aprašymas.
  9.2. Užmokesčio skaičiavimo laikotarpis.
  9.3. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai – tabeliai.
  9.4. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių koregavimas.
  9.5. Tabelio spausdinimas.
  9.6. Praktinė užduotis: paskaičiuoti atostoginių dienas pagal išdirbtą laiką
10. Darbo užmokesčio skaičiavimas, žiniaraščio sudarymas ir spausdinimas.
10.1. Darbo užmokesčio skaičiavimas
10.2. NPD taikymas, PPK taikymas
10.3. Dienpinigių apskaita
10.4. Praktinė užduotis: priskaičiuoti darbo užmokestį ir išmokėti avansą
11. Kuro aprašymo sandėlio kortelė, kuro normos.
  11.1. Kelionės lapų užpildymas, kuro nurašymas.
  11.2. Praktinė užduotis (pratimai): nurašyti kurą sandėlyje
12. Metų užbaigimas.
12.1. Sąskaitų uždarymas
12.2. Balanso ir pelno nuostolių ataskaitos sudarymas
13. Kurso apibendrinimas.
  13.1. Praktinių užduočių atlikimas – kontrolinis darbas.
Pabaiga!


Kadangi kursantų skaičius ribotas, kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai), nes prasidedant kursams grupė sudaroma iš anksčiausiai užsiregistravusių kursantų. Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą >Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<

Buhalteriai tvarko buhalterinę dokumentaciją, rengia ataskaitas, atlieka apskaitos ir analizės operacijas. Daugelis buhalterių specializuojasi mokesčių mokėjimo srityje – skaičiuoja pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės vertės ir kt. mokesčius, konsultuoja įmonių vadovus, apie tai kaip vienas ar kitas versle priimtas sprendimas atsilieps mokesčių mokėjimui. Jeigu firma yra didelė, buhalteriai gali pasiskirstyti veiklos sferomis – gali užsiimti tik finansų analize, planavimu ar biudžeto sudarymu, kainodara ar dirbti kitose srityse. Jie seka, ar teisingai mokami mokesčiai, ar išlaidos neprieštarauja įstatymams bei Vyriausybės nutarimams. Dalis buhalterių dirba dėstytojais mokymo bei mokslo įstaigose. Kiti gali būti samdomi laikinam darbui.

Apskaitininkai skaičiuoja, klasifikuoja, fiksuoja ir tikrina organizacijos vykdomas ūkines operacijas bei jų skaitines išraiškas. Apskaitininkai priskiriami prie žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos darbuotojų. Darbo sudėtingumas bei apimtis ir apskaitininkų kvalifikacijai keliami reikalavimai priklauso nuo įmonės kategorijos. Didelių įmonių apskaitininkai atlieka tam tikro baro buhalterinę apskaitą, darbas yra specializuotas ir atitinka jų darbo sritį. Tai gali būti pirkimų-pardavimų, žaliavų ir atsargų, ilgalaikio turto, nuosavybės, gamybos išlaidų, pelno (nuostolio), griežtos atskaitomybės, darbo užmokesčio apskaita ir kt. Mažesnių įmonių apskaitininkai atlieka beveik visus finansų ir buhalterijos padalinio darbus ir savo žiniomis turi prilygti buhalterio (finansininko) kvalifikacijai. Apskaitininkai fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitus buhalterinius registrus, rengia ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Tokiose firmose apskaitininkai turi mokėti įforminti bankų dokumentus, jiems tenka dirbti su įvairia skaičiavimo technika, todėl privalo turėti darbo su ja įgūdžių. 

 
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Biuras: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Tel. Mob.: 8 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt