Sąmatų sudarymo sistemos „Sistela“ žinių atnaujinimo ir įgūdžių tobulinimo 75 valandų kursai.

Samatos sudarymo 75 val žinių, įgudžių ataujinimo, kursų komercinis pasiūlymas

1. Sąmatų sudarymo sistemos „Sistela“ žinių atnaujinimo ir įgūdžių tobulinimo 75 valandų kursai.
1.2. Atsakingas asmuo: Regiono atstovas – Vytas Eidikaitis – Tel.: +370 678 68888.
2. Kursai 1 asmeniui – 1900€. (su egzaminu). Žiūrėti komercinio pasiūlymo 4. dalyje.
2.1. Mokymo kursų trukmė – 75 val. (Išplėstinis kursas). Kontaktiniu, savarankišku ir nuotoliniu būdais.
2.2. ( Baigusiems asmenims išrašomas baigimo sertifikatas pagal apibendrintas temas ir vertinimu).
3. Kursai vyksta: Remiantis „SISTELA“ programine įranga skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei, investicijų planavimui, kuri užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas.
3.1. Kursai vyksta – Įmonės ar organizacijos, užsakovo darbo vietose arba suderintuose su užsakovu vykdytojo patalpose arba nuotoliniu būdu. Sutartai, kursuose atsižvelgiama, į pageidaujamą, žinių taikymą savo asmeninėje, darbinėje aplinkoje pagal pageidaujamą veiklą. Kursus veda savo srities specialistai, profesionalūs lektoriai, dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. Visiems baigusiems mokymo kursus, išduodamas baigimo sertifikatas.