Kompiuterizuoti Buhalterinės apskaitos kursai su programa „Agnum“

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI.  TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS.

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

I. Finansinės apskaitos buhalteriniai kursai su „AGNUM“ programa :
Agnum – mokymo kursu trukmė – 25 val., Kursai – 600 .
​(skirta turintiems buhalterines žiniasBesitobulinantiems. Mokytis dirbti su programa). Galimi nuotoliniu būdu.

>Buhalterinės apskaitos kursų besitobulinantiems komercinis pasiūlymas su AGNUM programa 25 val. <
 
II. Finansinės apskaitos ir mokesčių buhalteriniai kursai 67 ak. val. su „AGNUM“ programa be egzamino galima ir nuotoliniu būdu Kursai – 1200 €. (be egzamino).
(skirta ir neturintiems buhalterinių žinių, pradedantiems ir besitobulinantiems. Kursai vyksta mokantis buhalterinės apskaitos ir kartu dirbant su programa).

>Buhalterinės apskaitos kursų besitobulinantiems komercinis pasiūlymas su AGNUM programa 67 ak. val. < 

AGNUM kurso programa:

1. Sistemos „AGNUM“ apžvalga.
1.1. Programos iškvietimas,  įregistravimas ir darbo pabaiga.
1.2. Sistemos techninis valdymas. Supažindinimas su programos funkcijomis, sistemos paruošimas darbui (įmonės rekvizitai, banko duomenys, darbinio laikotarpio nustatymas).
1.3. Valiutos kodas ir kursas.

2. Sąskaitų plano struktūra.
2.1. Naujos sąskaitos ir balansinių likučių įvedimas.
2.2. Sąskaitų plano koregavimas.
2.3. Praktinė užduotis:  įvesti pradinius balanso likučius.

3. Analitinė klientų apskaita.
3.1. Klientų kortelių aprašymas, redagavimas, paieška, informacijos peržiūra ir pašalinimas.
3.2. Pradinių skolų registravimas.
3.3. Praktinė užduotis: klientų kortelių sukūrimas, pradinių skolų registravimas.

4. Sandelių ir objektų aprašymo tvarka.
4.1. Grupės pavadinimo įvedimo, pašalinimo ir koregavimo tvarka.
4.2. Atsargų apskaita.
4.3. Naujos prekių kortelės įvedimas.
4.4. Prekių kortelių koregavimas ir spausdinimas.
4.5. Prekių pradinių likučių įvedimas.
4.6. Atsargų vidinio judėjimo apskaita.
4.7. Perkėlimas pagal asortimentą.
4.8. Praktinė užduotis: atsargų perkėlimas iš vieno sandelio į kitą.

5. Buhalterinių korespondencijų schemos sukūrimas.
5.1. Schemos pasirinkimas dokumente, redagavimas.
5.2. Buhalterinių pravedimų koregavimas, peržiūra ir nuėmimas.
5.3. Dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą.

6. Prekių pirkimas ir pajamavimas, peržiūra.
6.1. Prekių pardavimas, išlaidavimas pagal asortimentą.
6.2. Išlaidavimas – grąžinimas tiekėjui. Prekių nurašymas.
6.3. Praktinė užduotis (pratimai):  prekių pirkimas, pajamavimas; prekių pardavimas, išlaidavimas; prekių nurašymas.

7. Atsiskaitymo ir kitos operacijos.
7.1. Pinigų gavimo ir pinigų mokėjimo buhalterinių operacijų (pagal kasos dokumentus ir mokėjimo pavedimus) teisingas įforminimas.
7.2. Debeto pavedimas.
7.3. Avansinių apyskaitų tvarkymas ir registravimas apskaitoje.
7.4. Skolų užskaitymas.
7.5. Buhalteriniai pravedimai.
7.6. Sąskaitų (registrų bei dokumentų) peržiūra.
7.7. Praktinė užduotis  (pratimai):  piniginių dokumentų pildymas;  skolų užskaitymas;  avansinių apyskaitų pildymas ir registravimas.

8. Ilgalaikio turto apskaita.
8.1. Ilgalaikio turto objekto sandėlio kortelės struktūra.
8.2. Pradinių likučių įvedimas.
8.3. Sukaupto nusidėvėjimo įvedimas.
8.4. Ilgalaikio turto objekto pirkimas.
8.5. Nusidėvėjimo skaičiavimas.
8.6. Ataskaitų spausdinimas.
8.7. Praktinė užduotis (pratimai): Ilgalaikio turto pirkimas, nusidėvėjimo skaičiavimas ir ataskaitų peržiūra.

9. Padaliniai ir jų aprašymas.
9.1. Darbuotojo kortelės aprašymas.
9.2. Užmokesčio skaičiavimo laikotarpis.
9.3. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai – tabeliai.
9.4. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių koregavimas.
9.5. Tabelio  spausdinimas.
9.6. Pratybos: Nr.4, Nr5, Nr.6 – atlikti pilnai ūkines operacijas nurodytas pratimuose.

10. Darbo užmokesčio skaičiavimas, žiniaraščio sudarymas ir spausdinimas.
10.1. Kuro aprašymo sandėlio kortelė, kuro normos.
10.2. Kelionės lapų užpildymas, kuro nurašymas.
10.3. Praktinė užduotis (pratimai): aprašyti darbuotojų korteles, sukurti darbo laiko apskaitos žiniaraštį – tabelį, priskaičiuoti darbo užmokesti, paruošti avanso išmokėjimo žiniaraštį ir už antrą pusę atlyginimo žiniaraštį.

11. Gamyba.
11.1. Medžiagų sunaudojimo normų aprašymas.
11.2. Gamybos operacija.
11.3. Ataskaitų spausdinimas.

12. Kurso apibendrinimas.
12.1. Praktinių užduočių atlikimas –  kontrolinis darbas.
Pabaiga !

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: 370 46 380703 Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt