Išplėstiniai Sąmatininkų kursai su „SISTELA“ programa 20 val.

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. +370 678 68 888.
Registracija sms žinute +370 678 68888
(Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai!

Išplėstiniai Sąmatos kursai su „Sistela“ programa!
Kursų trukmė – 20 val.,
Sąmatos kursai su „SISTELA“ be egzamino – 600 €.
Mokymo kursai darbo dienomis vyksta 2 – 4 kartus per savaitę (grafiką – laiką ir dienas deriname pagal bendrą sutarimą). Atvykstant mokyti pas jus, skaičiuojamos papildomos atvykimo išlaidos.
Pridedama: Kompiuterinė sąmatų sudarymo su programa „Sistela“ instrukcija. Sąmatų sudarymo atmintinė.
Sąmatos 20 val. kursų komercinio pasiūlymo peržiūra ir atsisiuntimas internetu

Išplėstiniai Sąmatos kursai savaitgaliais su „Sistela“ programa!
Kursų trukmė – 20 val.,
Apmokėti už kursus reikia iš anksto pavedimu. (Grafiką – laiką ir dienas deriname pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems – 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Sąmatininko/ės kompetencija.

Sąmatininkas yra specialistas, kuris atlieka sąmatų skaičiavimus statybos projektams. Jis sudaro detalią sąmatą, kurioje nurodomos visos reikalingos medžiagos, darbai ir kiti elementai, reikalingi projektui įgyvendinti. Sąmatininko darbas padeda nustatyti projekto išlaidas ir optimizuoti statybos procesą. Šioje srityje yra įvairių darbo pasiūlymų, nuo sąmatininkų, kurie dirba su baldais, iki laivų statybos projektų sąmatininkų.
Informacinis – programinis kompleksas SĄMATA skirtas naudotis statytojams, rangovams, projektuotojams, atliekant statybos darbų sąmatinius apskaičiavimus, ruošiant pasiūlymus konkursų dalyviams, vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus, kontroliuojant lėšų panaudojimą. Eksploatacija užtikrina galimybes: atlikti apskaičiavimus skirtingų laikotarpių kainomis, sukaupti sąmatų informacinį archyvą, panaudoti archyvines sąmatas (ar jų fragmentus) kitų analogų skaičiavimams, atlikti apskaičiavimus bazinėmis skaičiuojamosiomis arba patikslintomis rinkos kainomis, operatyviai (skaičiavimų procese) keisti statybos resursų kainas, ekonominius normatyvus, stebėti jų įtaką statybos kainų pasikeitimui ir priimti sprendimus, ruošti atlktų statybos darbų aktus bei jų priedus (panaudojant sukauptą sąmatą arba visiškai savarankiškai), ruošti dokumentus statybos rangos konkursams.

Programa įregistruota ir akredituota: LR Švietimo Mokslo ir Sporto Ministerijoje, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Programos kodas: 220010804.

Išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, orientuotą į gilesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis bei ugdyti savarankiško mokymosi gebėjimus. Mokymai skiriasi nuo kitų, analogiškus mokymus siūlančių įmonių, nes yra orientuoti į praktinį mokymą, programa registruota LR kvalifikacijų tobulinimo registre. Mokymus veda patyrę dėstytojai, lektoriai – praktikai. Visos užduotys bus orientuotos į Jūsų praktinę veiklą.

Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
1. Sąmatinės pastato kainos sandara;
2. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
3. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius kiekius;
4. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
5. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
6. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;

Informacinis – programinis kompleksas SĄMATA su SISTELA programa mokymo kursų programa:
(gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

Kurso metu dėstomos temos:
1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas;
2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
5. Sąmatinės pastato kainos sandara;
6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;

1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas:
1.1 Analizuojamas pateiktas pastato projektas, paaiškinamos konstrukcinės bei kitos pastato dalys.
1.2 Paaiškinama, kaip iš projektinių duomenų galima sukurti pastato statybos sąmatinę dokumentaciją;
2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
2.1 Analizuojamas duotas pastato projektas, aiškinama technologinė darbų atlikimo tvarka;
2.2 Analizuojami pagrindiniai projektiniai konstrukcijų mazgai;
3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
3.1 Pagrindinių geometrinių formų parametrų apskaičiavimui reikalingų formulių aptarimas;
3.2 Duotajam statybos projektui skaičiuojami visi sąmatiniai kiekiai;
3.3 Apskaičiuotų pastato statybos kiekių panaudojimas sąmatinei dokumentacijai;
4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
5. Sąmatinės pastato kainos sandara;
5.1 Įkainių įvedimas;
5.2 Įkainių koregavimas ir informacijos papildymas;
5.3 Resursų (medžiagų, mechanizmų) įvedimas;
5.4 Įkainių, medžiagų ir mechanizmų išmetimas – atstatymas ;
5.5 Papildomų išlaidų įvedimas (Netiesioginės išlaidos, procentinė dalis) ;
5.6 Dokumentų spausdinimas ;
5.7 Papildomas servisas
6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
7.1 Iš Jūsų paskaičiuotų pastato darbų kiekių sudaroma sąmatinė dokumentacija;
7.2 Pateikti Lokalinę sąmata;
7.3 Pateikti Darbo užmokesčio žiniaraštį;
7.4 Pateikti Medžiagų poreikio žiniaraštį;
7.5 Pateikti Mechanizmų poreikio žiniaraštį;
8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
8.1 Pateikiama pastato statybos konkursinė medžiaga, pagal kurią, Jūs turėsite sukurti pastato statybos kainą;
8.2 Pateikti lokalinę siaurą sąmatą;
9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
9.1 Iš atlikto konkurso sąmatinės kainos skaičiavimo sukurti atliktų darbų aktą;
9.2 Pateikti atliktų darbų akto (forma F2) siaurą bei plačią sąmatas;
9.3 Pateikti Medžiagų bei Mechanizmų žiniaraščius;
9.4 Pateikti formą F3;
10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;
10.1 Asmeninės normatyvinės bazės sukūrimas;
10.2 Įkainių koregavimas;
Pabaiga.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės biuro adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt