Raštvedybos, Darbo teisės ir archyvavimo (dokumentų valdymas), mokymo kursai – Klaipėda

REGISTRUOTIS

Planuojamos raštvedybos kursų datos

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai!

Raštvedybos mokymo kursai grupėse!
Kursų trukmė iki – 22 ak. val.,
Kaina grupėse – 400 €.
Dokumentų valdymo kursų komercinio pasiūlymo Klaipėdoje, peržiūra ir atsisiuntimas internetu.
Grupėje ne daugiau kaip nuo 6 iki 12 žmonių, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio, kiekvienam mokiniui. Kas pageidauja, su savimi galima turėti savo nešiojamus kompiuterius ir jais naudotis.

Vakariniai kursai nuo 18:00 val. kiekvieną mėn., apie 5 – 15 – 25 d. d… laikotarpyje, planuojame pradėti kursus.
Mokymo kursai vakariniai, vyksta 2 – 4 kartus per savaitę nuo 18:00 val. iki 20:00 val.,
(grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).
(Nesusirinkus grupei, kursai nukeliami sekančiai savaitei. Bet kuriuo atveju pranešame tikslų susitikimo laiką.)

Raštvedybos mokymo kursai individualiai!
Kursų trukmė iki – 22 ak., val..
Kursų kaina – 800 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems – 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Raštvedybos (dokumentų valdymo) – specialistės, kompetencija.

Mokymai taip pat teikiami įmonėms – įmonėse, arba mūsų darbo vietose. Mūsų specialistai apmokys Jūsų įmonės darbuotojus grupėse jums patogiu laiku. Kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus.

Kursas skirtas administratoriams, buhalteriams, juristams – visiems įmonės darbuotojams, kurie ruošia oficialiuosius įmonės raštus.

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Identifikavimo kodas 84399
Programos kodas 220010602

Raštvedybos mokymo kursu programa: (gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

1. Įstaigos raštvedybos organizavimas:
1.1 Dokumentavimas;
1.2 Dokumentų apyvarta;
1.3 Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai;
1.4 Vadovo funkcijos.
2. Dokumentų sistema:
2.1 Dokumentų klasifikavimas – jų skirstymas į grupes pagal bendruosius požymius;
2.2 Teisės aktai;
2.3 Teisės aktais tvirtinami dokumentai;
2.4 Įstaigos rengiami vidaus dokumentai;
2.5 Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai.
3. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai.
4. Dokumentų rekvizitai:
4.1 Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas;
4.2 Dokumento sudarytojo pavadinimas;
4.3 Įstaigos duomenys;
4.4 Specialioji žyma;
4.5 Priedo žyma;
4.6 Dokumento gavimo registracijos žyma;
4.7 Dokumento pavadinimas;
4.8 Dokumento data;
4.9 Dokumento registracijos numeris;
4.10 Gauto dokumento nuoroda;
4.11 Dokumento sudarymo vieta;
4.12 Adresatas;
4.13 Rezoliucija;
4.14 Dokumento tvirtinimo žyma;
4.15 Dokumento tekstas;
4.16 Parašas;
4.17 Dokumento suderinimo žyma;
4.18 Vizos;
4.19 Supažindinimo žyma;
4.20 Rengėjo nuoroda;
4.21 Dokumento paieškos nuoroda;
4.22 Kopijos tikrumo žyma.
5. Teisės aktų įforminimas:
5.1   Teisės aktų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema;
5.2   Įsakymas, sprendimas, nutarimas, potvarkis.
6. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimas:
6.1   Teisės aktais tvirtinamų dokumentų išdėstymo schema;
6.2   Nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentas.
7. Įstaigos rengiamų vidaus dokumentų įforminimas:
7.1   Įstaigos rengiamų vidaus dokumentų išsidėstymo schema;
7.2   Ataskaitos, aiškinamieji raštai, aktai pažymos, protokolai, tarnybiniai pranešimai ir kt.
7.3   Įstaigos rengiamų siunčiamų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema;
7.4   Aiškinamieji raštai, aktai, dalykiniai laiškai, raštai, pažymos, įgaliojimai.
8.   Dokumentų apyvarta.
9.   Dokumentų registravimas:
9.1   Bendrieji reikalavimai;
9.2   Dokumentų registravimo tvarka;
9.3   Registracijos žurnalai.
10. Bylų sudarymas:
10.1 Bendrosios nuostatos;
10.2 Bylų sudarymo principai;
10.3 Bylų antraštės;
10.4 Dokumentacijos plano sudarymas, derinimas, papildymas.
10.5 Dokumentų dėjimo į bylas reikalavimai.
11. Bylų tvarkymas:
11.1 Bylų lapų numeravimas;
11.2 Bylos vidaus apyrašas;
11.3 Bylos baigiamasis įrašas.
12. Personalo dokumentai:
12.1 Įsidarbinimo dokumentai (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, rekomendacija, prašymas priimti į darbą);
12.2 Personalo samdos dokumentai (darbo sutartis, asmens kortelė, asmens byla);
12.3 Organizaciniai personalo dokumentai (darbo tvarkos taisyklės, pareigybės nuostatai).
12.4 Darbuotojų skatinimo ir nuobaudų dokumentavimas(darbdavio taikomi paskatinimai, darbo drausmės pažeidimas, drausminės nuobaudos skyrimo tvarka);
12.5 Atostogų suteikimo ir komandiruočių dokumentavimas (atostogų rūšys, atostogų suteikimo dokumentai, komandiruotės įforminimas).
13. Pabaiga.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS