Raštvedybos, Darbo teisės ir archyvavimo (dokumentų valdymas), mokymo kursai – Kaunas

REGISTRUOTIS

Planuojamos raštvedybos kursų datos

Informacija ir registracija tel. +370 678 68 888
Atsakingas asmuo: Vytas Eidikaitis
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai!

Raštvedybos mokymo kursai grupėse!
Kursų trukmė iki – 22 ak. val., (Nuotoliniai)
Nuotoliniai kursai grupėse – 400 €.
Dokumentų valdymo kursų komercinio pasiūlymo Kaune, peržiūra ir atsisiuntimas internetu.
Grupėje ne daugiau kaip nuo 6 iki 12 žmonių, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio, kiekvienam mokiniui. Kas pageidauja, su savimi galima turėti savo nešiojamus kompiuterius ir jais naudotis.

Vakariniai kursai nuo 17 arba 18:00 val. 
Mokymo kursai vakariniai, vyksta 2 – 4 kartus per savaitę.
(grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).
(Nesusirinkus grupei, kursai nukeliami sekančiai savaitei. Bet kuriuo atveju pranešame tikslų susitikimo laiką.)

Raštvedybos mokymo kursai individualiai!
Kursų trukmė iki – 22 ak., val..
Individualūs muotoliniai kursai – 800 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems – 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Raštvedybos (dokumentų valdymo) – specialistės, kompetencija.

Mokymai taip pat teikiami įmonėms – įmonėse, arba mūsų darbo vietose. Mūsų specialistai apmokys Jūsų įmonės darbuotojus grupėse jums patogiu laiku. Kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus.

Kursas skirtas administratoriams, buhalteriams, juristams – visiems įmonės darbuotojams, kurie ruošia oficialiuosius įmonės raštus.

Programa įregistruota ir akredituota: LR Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijoje, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Programos kodas 220010602.

Raštvedybos mokymo kursu programa: (gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

1. Įstaigos raštvedybos organizavimas:
1.1 Dokumentavimas;
1.2 Dokumentų apyvarta;
1.3 Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai;
1.4 Vadovo funkcijos.
2. Dokumentų sistema:
2.1 Dokumentų klasifikavimas – jų skirstymas į grupes pagal bendruosius požymius;
2.2 Teisės aktai;
2.3 Teisės aktais tvirtinami dokumentai;
2.4 Įstaigos rengiami vidaus dokumentai;
2.5 Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai.
3. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai.
4. Dokumentų rekvizitai:
4.1 Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas;
4.2 Dokumento sudarytojo pavadinimas;
4.3 Įstaigos duomenys;
4.4 Specialioji žyma;
4.5 Priedo žyma;
4.6 Dokumento gavimo registracijos žyma;
4.7 Dokumento pavadinimas;
4.8 Dokumento data;
4.9 Dokumento registracijos numeris;
4.10 Gauto dokumento nuoroda;
4.11 Dokumento sudarymo vieta;
4.12 Adresatas;
4.13 Rezoliucija;
4.14 Dokumento tvirtinimo žyma;
4.15 Dokumento tekstas;
4.16 Parašas;
4.17 Dokumento suderinimo žyma;
4.18 Vizos;
4.19 Supažindinimo žyma;
4.20 Rengėjo nuoroda;
4.21 Dokumento paieškos nuoroda;
4.22 Kopijos tikrumo žyma.
5. Teisės aktų įforminimas:
5.1   Teisės aktų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema;
5.2   Įsakymas, sprendimas, nutarimas, potvarkis.
6. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimas:
6.1   Teisės aktais tvirtinamų dokumentų išdėstymo schema;
6.2   Nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentas.
7. Įstaigos rengiamų vidaus dokumentų įforminimas:
7.1   Įstaigos rengiamų vidaus dokumentų išsidėstymo schema;
7.2   Ataskaitos, aiškinamieji raštai, aktai pažymos, protokolai, tarnybiniai pranešimai ir kt.
7.3   Įstaigos rengiamų siunčiamų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema;
7.4   Aiškinamieji raštai, aktai, dalykiniai laiškai, raštai, pažymos, įgaliojimai.
8.   Dokumentų apyvarta.
9.   Dokumentų registravimas:
9.1   Bendrieji reikalavimai;
9.2   Dokumentų registravimo tvarka;
9.3   Registracijos žurnalai.
10. Bylų sudarymas:
10.1 Bendrosios nuostatos;
10.2 Bylų sudarymo principai;
10.3 Bylų antraštės;
10.4 Dokumentacijos plano sudarymas, derinimas, papildymas.
10.5 Dokumentų dėjimo į bylas reikalavimai.
11. Bylų tvarkymas:
11.1 Bylų lapų numeravimas;
11.2 Bylos vidaus apyrašas;
11.3 Bylos baigiamasis įrašas.
12. Personalo dokumentai:
12.1 Įsidarbinimo dokumentai (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, rekomendacija, prašymas priimti į darbą);
12.2 Personalo samdos dokumentai (darbo sutartis, asmens kortelė, asmens byla);
12.3 Organizaciniai personalo dokumentai (darbo tvarkos taisyklės, pareigybės nuostatai).
12.4 Darbuotojų skatinimo ir nuobaudų dokumentavimas(darbdavio taikomi paskatinimai, darbo drausmės pažeidimas, drausminės nuobaudos skyrimo tvarka);
12.5 Atostogų suteikimo ir komandiruočių dokumentavimas (atostogų rūšys, atostogų suteikimo dokumentai, komandiruotės įforminimas).
13. Pabaiga.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS