Kompiuterizuoti Buhalterinės apskaitos kursai su „Centas“ programa

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Individualūs kompiuterizuoti Buhalterinės apskaitos kursai su „Centas“ programa!
Kursų trukmė  iki – 25 akad. val., 
Kursų kaina – 600 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Individualūs buhalterinės apskaitos kursai + „Centas“ programa!
Buhalterinės apskaitos kursas iki – 50 val. Kursų kaina – 600 €.
Su „Centas“ programa iki – 25 val. Kursų kaina – 600 €.
Bendra Kaina – 1200 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Egzaminas – 100 €. (Pageidajantiems).
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Buhalterio/ės – apskaitininko/ės kompetencija su programa „Centas“.

Buhalterinės apskaitos kursų su „Centas“ 25 val., programa:
1. Programos paruošimas darbui:
-rekvizitai, banko sąskaitos, kasos ir banko likučiai,
-pirkėjai ir tiekėjai, pradiniai įsiskolinimo likučiai,
-sandėliai, pradiniai sandėlių likučiai,
-sąskaitų planas, pradiniai likučiai,
-darbo užmokestis-darbo pradžia,
-ilgalaikis turtas.
2. Pirkimų-pardavimų operacijų apskaita.
3. Operacijų su atskaitingais asmenimis apskaita.
4. Banko operacijų apskaita.
5. Kasos operacijų apskaita.
6. Ilgalaikio turto apskaita.
7. Darbo užmokesčio apskaita.
8. Operacijų su VSDF ir VMI apskaita.
9. Inventorizacijos apskaita.
10. Buhalterinės ataskaitos.
11. Finansinės atskaitomybės dokumentai.

Buhalterinės apskaitos kursų 50 val., programa:
1.       Bendrieji apskaitos principai.

2.      Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1.   Turto sąvoka apskaitoje:
2.1.1. Ilgalaikis turtas;
2.1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
2.1.3. Trumpalaikis turtas;
2.1.4. Atsargų apskaita.
2.2.    Nuosavybės esmė apskaitoje:
2.2.1. Savininkų nuosavybė;
2.2.2. Skolintojų nuosavybė.
2.3.    Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
2.3.1. Ūkinis įvykis;
2.3.2. Ūkinė operacija;
2.3.3. Jų įtaka apskaitinei lygybei.

3.       Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1.    Sąskaitų rūšys;
3.2.   Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
3.3.   Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4.   Dvejybinis įrašas apskaitoje.

4.      Apskaitos ciklas
4.1.   Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
4.2.  Ūkinių operacijų registras:
4.2.1. Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
4.3.   Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
4.4.   Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
4.4.1. Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
4.4.2. Ataskaitinis laikotarpis;
4.4.3. Sąskaitų koregavimai.
4.5.   Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
4.6.   Sąskaitos uždarantieji įrašai.
4.7.   Finansinės atskaitomybės rengimas:
4.7.1. Pelno (nuostolių) ataskaita;
4.7.2. Balansas.

5.     Darbo santykiai:
5.1.   Darbo sutartis;
5.2.   Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
5.3.   Darbuotojų apskaita;
5.4.   Darbo užmokesčio apskaita;
5.5.   Atostoginiai ir kompensacijos;
5.6.   Ataskaitos VSDF valdybai.

6.     LR mokesčių sistema.

7.     Ištisinis uždavinys:
7.1.   Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
7.2.   Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
7.3.   Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4.   Analitinių kortelių pildymas;
7.5.   Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
7.6.   Finansinės atskaitomybės rengimas.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: 370 46 380703 Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt