Pasiruošimas valstybiniam Matematikos egzaminui – Klaipėdos mieste!

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888.
Registracija sms žinute +370 678 68888
(Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Pasiruošimas valstybiniam Matematikos egzaminui, Klaipėdos mieste !
1. Logoritmai – 5 val.
2. Trigonometrija – 5 val.
3. Funkcijos, lygtys ir nelygybės – 5 val.
4. Išvestinės – 5 val.
5. Integralai – 5 val.
Programas parenkame atsižvelgdami į pageidavimus.

Valandos kaina grupeje ( 4-6 mokiniai ) – 9 €.
Valandos kaina individualiai – 13 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

MATEMATIKA

Profilinis mokymas XI–XII klasėse įgyvendinamas skirtingų profilių moksleivius mokant pagal skirtingus mokymo planus ir perteikiant mokomuosius dalykus skirtingo sudėtingumo bei paskirties kursų pavidalu. Todėl moksleiviai gali rinktis įvairaus sudėtingumo matematikos kursus. Pateikiami du matematikos kursai: bendrasis ir išplėstinis.

Bendrasis kursas – garantuoja dalyko pagrindus, matematinį raštingumą, reikalingą vidurinį išsilavinimą įgijusiam asmeniui. Jo paskirtis – sudaryti galimybę moksleiviams pasirengti tenkinti gyvenimo visuomenėje praktines reikmes, įgyti bendrąjį kultūrinį išprusimą ir bent minimaliai pasirengti tolesniam mokymuisi. Bendrasis kursas apima plačiai vartojamas matematikos sąvokas, svarbiausias idėjas (įskaitant ir jų kontekstą), pagrindinius dėsningumus (ar schemas) bei elementariausią veiklos kompetenciją. Juo siekiama, kad moksleiviai išmoktų taikyti matematiką paprastose praktinėse situacijose.

Išplėstinis kursas – skirtas nuosekliai ugdyti nuostatas ir gebėjimus matematiškai mąstyti, spręsti problemas, komunikuoti (pasitelkiant matematiką) bei savarankiškai mokytis matematikos. Jis orientuotas į tolesnes ekonomikos, gamtos, tiksliųjų mokslų bei technologijų studijas. Savo turiniu išplėstinis kursas platesnis ir labiau integruotas už bendrąjį kursą. Svarbus išplėstinio kurso uždavinys – mokyti operuoti matematikos žiniomis ir metodais ne tik sprendžiant sudėtingesnius praktinius uždavinius, bet ir atliekant nesudėtingas teorines užduotis.
Mokykloje gali būti parengta speciali humanitarinių pakraipų moksleiviams pritaikyta, matematikos programa, kurios turinys privalo apimti bendrąjį matematikos kursą. Joje daugiau dėmesio galėtų būti skiriama atskirame standartų skyrelyje išvardytiems socialiniams kultūriniams matematikos aspektams.

Bendrąjį kursą sudaro 4 skyriai:
·    Realieji skaičiai ir algebra.
·    Funkcijos, lygtys ir nelygybės.
·    Diferencialinis skaičiavimas.
·    Tikimybės ir statistika.
Išplėstinis kursas papildytas dar 4 skyriais:
·     Planimetrija.
·     Stereometrija.
·     Vektoriais.
·     Integraliniu skaičiavimu.
Bendrajame kurse pagrindinės mokyklos planimetrijos ir stereometrijos skyriai yra pakartojami mokantis lygčių, nelygybių, lygčių sistemų sudarymo ir sprendimo būdų bei nagrinėjant trigonometriją.
Turinys.
Lentelėje pateikiamas bendrojo (kairėje skiltyje) ir išplėstinio (dešinėje skiltyje) kurso turinys. Išplėstinio kurso turinį sudaro privalomas bendrojo kurso turinys (dešinėje skiltyje nebekartojama) ir papildomos temos. Skaityti daugiau …

IŠSILAVINIMO STANDARTAI
Standartuose pateikiami reikalavimai moksleivių bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams. Išplėstinio kurso išsilavinimo standartų reikalavimai apima ir bendrojo kurso išsilavinimo standartų reikalavimus, todėl lentelių išplėstinio kurso skiltyse įrašyta tik tai, ką moksleiviai privalo žinoti ir suprasti geriau ir daugiau, negu reikalaujama bendrajame kurse.
BENDRIEJI MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAI skaityti daugiau …
SPECIALIEJI MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAI skaityti daugiau …

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS