Šeimos Teisės kursai – Kaunas

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija telefonu: 8 672 60349. Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra
Registracija sms žinute +370 678 68 888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai!

Šeimos Teisės kursai grupėse:
Kursų  trukmė – 30 ak., val.
Kursų kaina grupėje – 300 €.
Mokymo kursai vyksta 2 – 4 kartus per savaitę (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Mokome individualiai!
(kaina, grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.

Temos:
Santuokos nutraukimo būdai ir teisinės pasekmės.
Separacija (sutuoktinių gyvenimas skyrium) – naujas šeimos teisės institutas.
Šeimos turtas.
Sutuoktinių bendroji jungtinė ir asmeninė nuosavybė.
Vedybų sutartis.
Vaikų išlaikymo klausimai.
Paveldėjimas.
Civilinės būklės aktai.

PROGRAMA:
(lektoriui paliekama teisė keisti paskaitų temas, atsižvelgiant į studentų poreikius).

Aktualiausi šeimos ir paveldėjimo teisės klausimai!

Santuokos nutraukimo būdai ir teisinės pasekmės:
a) santuokos nutraukimas bendru abiejų sutuoktinių sutikimu;
b) santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu;
c) santuokos nutraukimas dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės.
(analizuojamos santuokos nutraukimo sąlygos, būtinos santuokos nutraukimui kiekvienu konkrečiu atveju; reikalavimai, keliami prašymui/ieškiniui dėl santuokos nutraukimo; būtini dokumentai, pateikiant prašymą/ieškinį teismui dėl santuokos nutraukimo; santuokoje įgyto turto padalijimo klausimai ir kt.).
Separacija (sutuoktinių gyvenimas skyrium) – naujas šeimos teisės institutas, suteikiantis teisę sutuoktiniams nenutraukiant santuokos nebeprisiimti bendrų prievolių; patvirtinus separaciją, sutuoktinių įgytam turtui nebetaikomas bendrosios jungtinės nuosavybės teisinis režimas (t.y. sutuoktinių įgytas turtas laikytinas kiekvieno jų asmenine nuosavybe) ir kt. (analizuotini klausimai: kur reikia kreiptis dėl separacijos patvirtinimo, kokius dokumentus pateikti, kokios gyvenimo skyrium teisinės pasekmės, kokie yra ištuokos ir separacijos skirtumai ir panašumai ir pan.).
Šeimos turtas. (kas tai yra šeimos turtas? Teismo leidimo būtinumas norint parduoti vienintelę šeimos gyvenamąją patalpą, kai šeimoje yra nepilnamečių vaikų).
Sutuoktinių bendroji jungtinė ir asmeninė nuosavybė. (aptariama, koks turtas priskirtinas bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei, o koks asmeninei. Pvz.: darbo užmokestis, iš įmonės veiklos gaunamos pajamos, pensija, dovanotas ar paveldėtas turtas ir kt.).
Vedybų sutartis (ikivedybinė, povedybinė). Kokias sąlygas sutuoktiniai gali nustatyti vedybų sutartyje, kokį turimo ar ateityje įgyjamo turto teisinį režimą nustatyti, sutarties forma ir kt.klausimai.
Vaikų išlaikymo klausimai. Išlaikymo vaikams priteisimas kai santuoka nėra nutraukta. Ką daryti, jei po santuokos nutraukimo sutuoktinis vengia mokėti išlaikymą nepilnamečiam vaikui?
Paveldėjimas. Paveldėjimas pagal įstatymą, paveldėjimas pagal testamentą. Palikimo priėmimas. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Termino palikimui priimti pratęsimas.
Civilinės būklės aktai (gimimas, mirtis, santuokos sudarymas/ nutraukimas ir kt.).  Ką daryti, jei civilinės būklės aktų įrašuose yra netikslumų, kur kreiptis norint juos ištaisyti, pakeisti, papildyti, atkurti ar anuliuoti?

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS