Kompiuterizuoti Buhalterinės apskaitos kursai su „Pragma“ programa – Klaipėda

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel. +370 678 68888
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Buhalterinės apskaitos kursai su „Pragma“ programa, Klaipėdos mieste!
Kursų  trukmė iki – 25val.,
Kursų kaina – 600 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Buhalterinės apskaitos kursai + „Pragma“ programa:
Buhalterinės apskaitos kursas iki – 50 val. Kurų kaina – 1300 €.(su egzaminu)
Su „Pragma“ programa iki – 25 val., Kursų kaina – 600 €.

Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Konsultacijos su buhalterinės apskaitos programa „PRAGMA“ : Kaina – 1 val. 50 €.

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Egzaminas – 100 €. (Pageidajantiems).
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Buhalterio/ės – apskaitininko/ės kompetencija, su programa „Pragma“.

Buhalterinės apskaitos kursų su „Pragma“ 30 val., programa:
1.Buhalterinės apskaitos politika ir principai
2.Sąskaitų planas
3.Dvejybinio įrašo principai
4.Koreguojantis įrašai
5.Ilgalaikio turto apskaita
6.Atsargų ir žaliavų apskaita
7.Kasos dokumentų apskaita
8.Banko dokumentų apskaita
9.Pirkimo ir pardavimo apskaita
10.Darbo užmokescio apskaita
11.Ataskaitos sodrai
12.Darbo sutartis
13.Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo tvarka ,įsakymai
14.PVM deklaracijų pildyma
15.Mėnesinė pajamų mokescio deklaracijų pildymas
16.Inventorizacijos apyrašų pildymas
17.Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų  apskaita
18.Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščiai
19.Balanso,pelno /nuostolio/ataskaitų sudarymas teikiamos konsultacijos sąskaitų kontavimui.

Buhalterinės apskaitos kursų iki 50 val., programa:
1.       Bendrieji apskaitos principai.
2.       Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1.    Turto sąvoka apskaitoje:
2.1.1. Ilgalaikis turtas;
2.1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
2.1.3. Trumpalaikis turtas;
2.1.4. Atsargų apskaita.
2.2.    Nuosavybės esmė apskaitoje:
2.2.1. Savininkų nuosavybė;
2.2.2. Skolintojų nuosavybė.
2.3.    Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
2.3.1. Ūkinis įvykis;
2.3.2. Ūkinė operacija;
2.3.3. Jų įtaka apskaitinei lygybei.
3.       Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1.    Sąskaitų rūšys;
3.2.    Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
3.3.    Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4.    Dvejybinis įrašas apskaitoje.
4.       Apskaitos ciklas
4.1.    Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
4.2.    Ūkinių operacijų registras:
4.2.1. Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
4.3.    Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
4.4.    Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
4.4.1. Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
4.4.2. Ataskaitinis laikotarpis;
4.4.3. Sąskaitų koregavimai.
4.5.    Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
4.6.    Sąskaitos uždarantieji įrašai.
4.7.    Finansinės atskaitomybės rengimas:
4.7.1. Pelno (nuostolių) ataskaita;
4.7.2. Balansas.
5.       Darbo santykiai:
5.1.    Darbo sutartis;
5.2.    Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
5.3.    Darbuotojų apskaita;
5.4.    Darbo užmokesčio apskaita;
5.5.    Atostoginiai ir kompensacijos;
5.6.    Ataskaitos VSDF valdybai.
6.       LR mokesčių sistema.
7.       Ištisinis uždavinys:
7.1.    Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
7.2.    Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
7.3.    Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4.    Analitinių kortelių pildymas;
7.5.    Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
7.6.    Finansinės atskaitomybės rengimas.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: 370 46 380703 Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt