Įmonių Teisės kursai – Kaunas

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija telefonu: 8 672 60349. Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra
Registracija sms žinute +370 678 68 888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai!

Kursai grupėse.
Kursų trukmė – 36 ak/val. po 3 ak/val., vienam užsiėmimui.
Kursų kaina grupėje – 300 €.

Kursai individualūs – derinami individualiai.

Kursų planas:

Bendrosios žinios apie juridinius asmenis: juridinių asmenų samprata, rūšys, steigimo ypatumai.
Juridinių asmenų organai, jų kompetencija ir funkcijos. Atstovavimas juridiniams asmenims (įgaliojimas, prokuratūra).
Akcinių bendrovių įstatymo analizė (visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) kompetencija ir funkcijos, VAS sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimas ir jų įforminimas).
Juridinio asmens vadovas. Jo teisės ir pareigos bendrovėje. Atsakomybė už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Civilinė atsakomybė: sąvoka, tikslai, atsiradimo pagrindai (žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė).
Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė;
Visiška ir ribota civilinė atsakomybė;
Dalinė, solidari ir subsidiari civilinė atsakomybė.
Neturtinė žala bei jos atlyginimo ypatumai.
Netesybos (bauda, delspinigiai)

Sutartys. Jų sudarymo, vykdymo, nutraukimo teisiniai ypatumai:
Sutarties laisvės principo samprata ir reikšmė;
Iki sutartiniai santykiai ir preliminari sutartis;
Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės;
Nenugalima jėga (force majeure);
Pirkimo – pardavimo, nuomos sutartys.

Kolektyvinė sutartis:
Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
Darbo tvarkos taisyklės.

Administracinės teisės ir administracinio proceso paskaitų temos.
Viešojo valdymo samprata. Subjektai, jų sistema.
Administracinė kontrolė.
Valstybės tarnyba.
Vietos savivaldos įstatymo analizė.
Savivaldybės valdymo subjektai, jų sudarymo tvarka, įgaliojimai.
Seniūnija, seniūnas ir jų funkcijos.
Ikiteisminių ir teisminių administracinių ginčų sprendimų ypatumai.
Administracinių bylų teisenos įstatymo analizė ir praktinis taikymas.

Lektoriui paliekama teisė keisti paskaitų temas, atsižvelgiant į studentų poreikius.

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre,
Identifikavimo kodas 84411
Programos kodas 220010614

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS